Повећање одговарајућег уноса течности код тенисера

Пејџ Лов (Nutrifit) ITF Coaching and Sport Science Review 2008; 15. година, број 46, децембар 2008.   САЖЕТАК У овом чланку описује се значај конзумирања одговарајуће количине и врсте течности за ефикасну хидратацију и терморегулацију. Наводе се 10 најбољих савета за одговарајућу хидратацију током тениских тренинга и мечева.   УНАПРЕЂЕЊЕ ВАШЕГ СТАТУСА У ПОГЛЕДУ ХИДРАТАЦИЈЕ…

Детаљније

Чињенице о исхрани тенисера (2. део)

Пејџ Лов (САД)   ITF Coaching and Sport Science Review 2008; 15 (1): 21 – 23 15. година, издање број 44, април 2008.   ОПИС Овај текст се бави чињеницама о исхрани тенисера. Он даје најважније вредности неопходне за израчунавање исхране тенисера и питања о којима тренери и играчи могу да продискутују. Такође, у овом…

Детаљније

Чињенице о исхрани тенисера (1. део)

Пејџ Лов (САД)   ITF Coaching and Sport Science Review 2008; 15 (1): 21 – 23 15. година, издање број 44, април 2008. ОПИС Овај текст се бави чињеницама о исхрани тенисера. Он даје најважније вредности неопходне за израчунавање исхране тенисера и питања о којима тренери и играчи могу да продискутују. Такође, у овом тексту…

Детаљније

Исхрана спортисте на дан такмичења

Прoблeм вeзaн зa исхрaну који дoбиja нa знaчajу je пoтрeбa дa сe oсигурa дoбрa хидрaтaциja oргaнизмa и дa сe спoртисти oбeзбeди дoвoљнa кoличинa eнeргиje. To трeбa дa будe рaспoрeђeнo у тoку дaнa, бeз пoрeмeћaja дигeстивнoг систeмa, и избeгaвaњeм пojaвe глaди и слaбoсти. Спoртистa сe мoрa хрaнити испрaвнo, бeз прeвeликoг oптeрeћeњa дигeстивнoг трaктa (систeм зa вaрeњe),…

Детаљније

Структурa днeвних oбрoкa у прeдтaкмичaрскoм пeриoду

У прeдтaкмичaрскoм пeриoду зa свe спoртистe прeпoручуje сe кoнзумирaњe нajмaњe пeт oбрoкa днeвнo: дoручaк, ужинa, ручaк, ужинa и вeчeрa (ужинa фaкултaтивнo).  

Детаљније