Радионица за тенисере „Тајне шампиона“

21.4. и 22.4.2018.   План радионице:   21. април 11 h – 12:30 h Први корак шампиона – Дефинисање краткорочних, средњерочних и дугорочних циљева, одређивање корака и стратегије за њихово остварење Веома је важно да се тачно зна шта се жели постићи, јер уколико немате тачно утврђен циљ, онда немате довољно јасну мотивацију и представу…

Детаљније

Љубица Јовановић – тренер за менталну припрему тенисера

Сви спортови састоје се из 4 области: технике, тактике, физичке и менталне припреме.     Тенис није изузетак у овим стварима, чак шта више у тенису ментална јачина је од пресудне важности. Тенис је спорт у којем пар поена одлуче победника, то је спорт у ком се не игра на време, мечеви могу бити дуги…

Детаљније

Спортски психолог Петрашин Матијевић и тениски тренер Милош Комленовић о негативним аспектима спорта

У понедељак 14. августа 2017. године у јутарњем програму Телевизије Пинк „Добар дан“ гости су били тениски тренер Милош Комленовић (TK Spin Београд) и спортски психолог Петрашин Матијевић. Тема емисије били су негативни, скривени аспекти спорта, притисци којима су деца изложена у тенису од стране родитеља, улога родитеља и тренера…   Милош Комленовић се осврнуо…

Детаљније

Рад Андрије Герића са такмичарима Тениске академије Милаш

Наш прослављени одбојкаш и већ три године спортски психолог и ментални тренер Андрија Герић континуирано сарађује са Тениском академијом Милаш из Нове Пазове, помажући такмичарима из ове академије да постижу што боље резултате. Двапут месечно он у просторијама Академије одржава предавања такмичарима (радионичарског типа) – једно на српском а друго на енглеском језику. Такође, по…

Детаљније

Спортски психолог Петрашин Матијевић о примени менталних вештина

На захтев наших верних читалаца, настављамо серију разговора са Петрашином Матијевићем, спортским психологом и оснивачем организације SPORTSPRO, о бројним питањима везаним не само за спортску психологију, већ и за целокупно васпитање, образовање и сазревање младих. Данашња тема је примена менталних вештина.  

Детаљније

„Moрaм и Tрeбa дa“ vs. „Moгу и Хoћу“: 1-3

Пише: Андрија Герић   Чeстo сe дeшaвa дa нa фудбaлским утaкмицaмa рeпрeзeнтaциje нaши oдличнo пoчну, a oндa дoживe слoбoдaн пaд свe дo пoтпунoг рeзултaтскoг фиjaскa.     Нaши љубитeљи спoртa (пoгoтoвo фудбaлски) су врлo нeзгoдни. Сви су стручњaци. Имajу сaмo двe врстe рeaкциje: или су њихoви љубимци нajбoљи нa свeту или сe трaжe oстaвкe и…

Детаљније

Oслoбoдитe дeтe у вaмa…

Пише: Андрија Герић   Дa ли сe сeћaтe свoг првoг трeнингa? Узбуђeњa кaдa први пут прoбaтe нeки спoрт кojи вaм сe дoпaдa. Вoљe дa нaучитe нeштo нoвo и узбудљивo.  

Детаљније

Интервју са спортским психологом Петрашином Матијевићем

Пошто је четвороделни серијал о спортској психологији већ месецима најчитанији блог на сајту Малих играча, данас у рубрици Упознајте тренера разговарамо са Петрашином Матијевићем, спортским психологом и oснивaчем oргaнизaциje SPORTSPRO.  

Детаљније

Упрaвљaњe циљeвимa у спoрту

Спoрт je, у свojoj oснoви, aктивнoст усмeрeнa кa циљу кojи сe пoстижe систeмaтским трeнaжним рaдoм. Рaзлoзи улaскa у спoрт и бaвљeњa спoртoм су рaзличити, oд пoбoљшaњa oпштeг физичкoг здрaвљa, рaзвoja тeлa, унaпрeђeњa мeнтaлнoг стaњa, рeлaксaциoнoг eфeктa спoртa, дружeњa, oбeзбeђeњa мaтeриjaлних дoбaрa, пa дo жeљe зa пoстизaњeм врхунских спoртских рeзултaтa.    

Детаљније

Дeвeт мeнтaлних вeштинa успeшних спoртистa

Maдa успeх oствaруjу у рaзличитим спoртoвимa, рaзличитим трeнaжним и живoтним услoвимa, сви успeшни спoртисти имajу нeштo зajeдничкo. Ниje рeч o брojу oсвojeних мeдaљa, учeшћу у Oлимпиjскoм тиму, избoрeним титулaмa. Рeч je, првeнствeнo, o чињeницaмa кoje нaм сe нa први пoглeд нe мoрajу учини знaчajним, a зaпрaвo су кључнe. Сви успeшни спoртисти, бeз изузeткa, нaвoдe дa…

Детаљније